et en

Meie oleme Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia õppetool ja uurimisrühm. Meie uurimisvaldkondade hulgas on keeleressursid, semantilised võrgud ja esitused, masintõlge, süntaks jt. Meie töö sisaldab nii uurimistööprojekte kui ka koostööd ettevõtete ning avalike asutustega.

 

Uudised

  • Nüüd on olemas suur korpuste kogumik eesti toortekstiga, mis on automaatselt lausestatud ning morfoloogiliselt analüüsitud: BigEst. Suurus on 110 miljonit lauset / 1.5 biljonit sõnet!
  • Sel semestril me õpetame kahte uut magistriainet: Loomuliku keele töötlus (Kairit) ja Keele- ja pilditöötlus (Eduard and Shahab). Samuti me jätkuvalt anname kursusi Masintõlge, Tehisintellekt and Süntaksiteooriad ja -mudelid