et en

Õpetatavad ained 2017 kevadsemestril

Keeletehnoloogia (MTAT.06.045)
Keeletehnoloogia seminar (MTAT.06.046)
Keeletehnoloogia uurimisprojekt (MTAT.06.047)
Intelligentsed süsteemid (MTAT.06.048)
Arvutisemantika (MTAT.06.057)

Hiljuti loetud ained

Erikursus masinõppes: Juhendamata õpe (MTAT.03.317)
Intelligentsete süsteemide hindamine (MTAT.06.058) NB! lühikursus
Keeletehnoloogia seminar (MTAT.06.046)
Keeletehnoloogia uurimisprojekt (MTAT.06.047)
Loomuliku keele töötlus Pythonis (MTAT.03.311)
Masintõlge (MTAT.06.055)
Tehisintellekt I (MTAT.06.008)
Matemaatika arvutilingvistidele I (MTAT.06.019)

Keeletehnoloogia (MTAT.06.045)
Reeglipõhine masintõlge (MTAT.06.056)
Intelligentsed süsteemid (MTAT.06.048)
Süntaksiteooriad ja -mudelid (MTAT.06.031)
Matemaatika arvutilingvistidele II (MTAT.06.020)
 

Vanemad