et en

Käegakatsutavad ja järeleproovitavad rakendused


Neurotõlge

Automaatne eesti<->inglise tõlge. Töötab tehisnärvivõrkude põhjal. Annab mõnikord kasulikke, mõnikord lõbusaid tulemusi: vaata siia


Eesti morf. analüüs

Mis on sõna "riistvara" mitmuse osastav? Vastab eesti keele süntesaator.

Kas "isa sai palka" räägib saamisest või saiast? Vastab eesti keele morfanalüsaator!


TEKsaurus,

ehk eesti WordNet, ehk tähenduste ja nende suhete võrk. Vaata näiteks keelt (kehaosa? suhtlemissüsteem? muusikariista osa? kõik neist!).


Tudengite lõputöödest

Käänete õppimine
Anneliis Halling "Eesti keele keeleressursse kasutav õppeprogramm käänete õppimiseks" 2016 bakalaureus

Eesti viipekeele õppeprogramm
Ann Lember "Eesti viipekeele õpiprogramm" 2016 bakalaureus

Notatsiooniprogramm vaegnägijatele
Liis Mäeots "Notatsiooniprogramm vaegnägijatele" 2017 bakalaureus

MusicDots
Mari-Liis Oruste "Noodikirja teisendamine punktkirja" 2017 bakalaureus

EstWNvis
Elina Pankrašin "Eesti Wordneti visualiseerimine" 2017 bakalaureus

Teksti lihtsustamine
Martin Peedosk "Eesti keele digitaalsete ressursside ja tehnoloogiate rakendamine teksti lihtsustamise programmis" 2017 bakalaureus