et en

Manivald

Manivald kuulab, mida te ütlete ning püüab välja mõelda, kuidas ta ütleks seda oma XVIII sajandi eesti keeles. Manivaldi väärika 300-aastase ea tõttu ei tunne ta suurt osa tänapäeva noorte meelevaldsest keelekasutusest ega ka kuule enam nii hästi kui nooruses. Olge temaga kannatlik ning ärge pahandage, kui ta mõnikord eksib!

Manivaldi "ajus" töötavad kaks iseseisvat süsteemi: kuulmine ehk kõnetuvastus ja tõlkimine ehk masintõlge. Mõlemad süsteemid on ehitatud masinõpet kasutades. See tähendab, et programmeerijad ei ole Manivaldi programmeerinud kuidagi käituma, vaid ta on seda ise õppinud suure hulga (kümnete kuni sadade tuhandete) näidete põhjal. Konkreetsemalt on kasutatud masinõppe algoritme, mida nimetatakse tehisnärvivõrkudeks. Pärast päevade- või nädalatepikkust õppimist oskab Manivald talle antud näidetest kogutud infot üldistada kõnele ja lausetele, mida ta kunagi varem kuulnud pole.

Kõnetuvastuse õpetamiseks kasutatavad näited koosnevad eestikeelsetest kõnesalvestistest ja nende transkriptsioonidest, mis on kogutud TTÜ Küberneetika Instituudi foneetika ja kõnetehnoloogia laboris. Masintõlke puhul on õppimisandmeteks eestikeelsed laused ja nende vasted XVIII sajandi eesti keeles, mis on pärit kaasaegsetest ja 1739. aasta piiblitekstidest. Tekstid kogus kokku Eesti Keele Instituut. Manivaldi äratasime ellu meie!, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia uurimisrühm.

Tulge Manivaldiga tutvuma Robotex'i näitusel Tallinnas, 2. - 4. detsembril!